Skrzydła Trójmiasta 2021

Poniższy regulamin określa zasady głosowania w Plebiscycie Skrzydła Trójmiasta 2012 przez Internet:

  1. Plebiscyt jest organizowany na stronie serwisu www.skrzydlatrojmiasta.pl, w terminie od poniedziałku 22 października 2012 od godz. 12:00 do piątku 16 listopada 2012 do godz. 12:00.
  2. Plebiscyt obejmuje głosowanie w 6 kategoriach: Metamorfoza Trójmiasta, Aktywność Trójmiasta, Zielona Fala Trójmiasta, Aura Biznesu Trójmiasta, Sukces Trójmiasta, Poruszenie Trójmiasta.
  3. Plebiscyt skierowany jest do czytelników Portalu Trojmiasto.pl.
  4. W drodze głosowania czytelników Portalu Trojmiasto.pl zostanie wyłoniony jeden laureat w każdej kategorii.
  5. Głosowanie w poszczególnych kategoriach rozpocznie się:
  6. Do głosowania uprawnieni są wszyscy czytelnicy Portalu Trojmiasto.pl. Głosowanie nie wymaga rejestracji.
  7. Podczas trwania Plebiscytu każdy czytelnik Portalu Trojmiasto.pl może oddać tylko po jednym głosie w każdej kategorii, w sumie sześć głosów.
  8. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania komputera lub całej podsieci w przypadku próby złamania mechanizmów zabezpieczających.
  9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania sprawuje Portal Trojmiasto.pl.
  10. Administracją strony internetowej zajmuje się Portal Trojmiasto.pl.