Skrzydła Trójmiasta 2021

Poniższy regulamin określa zasady głosowania w Plebiscycie Skrzydła Trójmiasta 2014 przez Internet:

 1. Organizator
  • Inicjatorem i organizatorem plebiscytu internetowego Skrzydła Trójmiasta jest Portal Trojmiasto.pl.
  • Plebiscyt skierowany jest do czytelników Portalu Trojmiasto.pl. Jego ideą jest docenianie i promowanie czynów, wydarzeń, przedsięwzięć oraz osób, które powodują, że Trójmiasto staje się miejscem, gdzie lepiej się żyje, pracuje i wypoczywa.
  • Plebiscyt odbywa się na stronie serwisu www.skrzydlatrojmiasta.pl.
 2. Opis plebiscytu
 3. Uczestnicy plebiscytu i głosujący
  • Uczestnikami plebiscytu są osoby, instytucje, przedsięwzięcia, projekty, inicjatywy, obiekty, wydarzenia zwanymi "nominowanymi" wskazanymi przez Redakcję Portalu po konsultacjach z czytelnikami Portalu.
  • W każdej z sześciu kategorii liczba nominacji nie przekracza sześciu.
  • Do głosowania uprawnieni są wszyscy czytelnicy Portalu Trojmiasto.pl.
 4. Zasady głosowania i wyłaniania zwycięzców
  • Głosowanie nie wymaga rejestracji.
  • Podczas trwania Plebiscytu można oddać z każdego urządzenia tylko po jednym głosie w każdej kategorii, w sumie sześć głosów z danego urządzenia.
  • Laureatem zostaje nominowany z największą liczbą oddanych głosów w swojej kategorii.
  • Głosy oddawane na poszczególnych nominowanych nie będą na bieżąco upubliczniane.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania komputera lub całej podsieci w przypadku podejmowania przez użytkowników prób złamania mechanizmów zabezpieczających.
  • Organizator po zakończeniu głosowania ma prawo dokonać weryfikacji głosów eliminując głosy oddane przez automaty i zagraniczne serwery Proxy.
  • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania sprawuje Organizator.
  • Administracją strony internetowej zajmuje się Organizator.
 5. Termin głosowania i ogłoszenia wyników
  • Plebiscyt odbywa się na stronie serwisu www.skrzydlatrojmiasta.pl, w terminie od 24 września 2014 od godz. 10:00 do 16 października 2014 do godz. 14:00
  • Wyniki zostaną upublicznione na Gali wręczenia nagród w dniu 17 października 2014 roku, która odbędzie się w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Po zakończeniu gali wyniki głosowania zostaną ujawnione na stronie plebiscytu.
 6. Nagroda
  • Nagrodę dla laureata stanowi statuetka przedstawiającą trzyczęściowe skrzydło symbolizujące wolność, nieskrępowaną wyobraźnię i szybowanie ponad przeciętność, ale także podkreślające, że trzy miasta tworzą jeden organizm.
  • Statuetka 2014 wykonana z ciemnego egzotycznego drewna jest rzeźbiona ręcznie i osadzona na mosiężnej podstawie.
 7. Postanowienia końcowe
  • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania plebiscytu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji plebiscytu.