Skrzydła Trójmiasta 2021

Poniższy regulamin określa zasady oraz warunki głosowania w Plebiscycie Skrzydła Trójmiasta 2010 przez Internet:

  1. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem Internetu, na stronach Trojmiasto.pl.
  2. Nadzór nad poprawnością głosowania oraz administrację stroną internetową prowadzi Portal Trojmiasto.pl
  3. Głosowanie odbywać się będzie od 4 października godz. 12:00 do 20 października 2010.
  4. Do głosowania uprawnieni są wszyscy użytkownicy Portalu Trójmiasto.pl. Głosowanie nie wymaga rejestracji.
  5. W każdej kategorii, w której przyznawane są nagrody, można oddać tylko jeden głos.
  6. Mechanizm głosowania pozwala każdemu użytkownikowi Trojmiasto.pl oddać tylko jeden ważny głos z danego komputera.
  7. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania komputera lub całej podsieci, w przypadku próby złamania mechanizmów zabezpieczających.